Udførelse

Byggeledelse under udførelsen
Inden byggeriet igangsættes, udpeges en byggeleder.
Byggelederen forestår den økonomiske og tidsmæssige styring af byggeriets udførelse, herunder koordinering af fagtilsyn, og koordinerer også de fælles byggepladsmæssige aktiviteter.

Du får en byggerådgiver, som varetager byggeledelsen under udførelsen fra første spadestik til aflevering.

Med spidskompetencer inden for kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering sikres det gode samarbejde mellem alle interessenter.

Du får byggeledelse, som sikrer, at alle arbejder i samme retning med henblik på at aflevere byggeriet til den rigtige kvalitet, tid og pris.

Byggeledelse ifm. afleveringsforretning
Byggelederen forestår den økonomiske og tidsmæssige styring af byggeriets aflevering. Inden byggeriet tages i brug af bygherre, afholdes fejl- og mangelgennemgang, hvor omfanget af mangler registreres og opgøres. Eventuel udbedring aftales med entreprenører, og byggeriet kan herefter ibrugtages af bygherre, hvis der ikke er tale om væsentlige mangler.

Du får en byggerådgiver, som varetager byggeledelsen i forbindelse med afleveringsforretningen, herunder afholdelse af før-gennemgang, mangelgennemgang samt opfølgning med entreprenører og udarbejdelse af dokumentation. Det sikres, at nødvendig dokumentation og tilladelser foreligger inden ibrugtagning.