Udbudsprojekt

Når myndighedsforhold er afklaret, udarbejdes udbudsprojektet, som fastlægger opgaven klart og i en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for udbud, kontrahering og udførelse.

Udbudsprojektet består af hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger, detailtegninger samt detaljerede beskrivelser, der redegør for konstruktioner, energibehov, indeklima, statik, brand mv. samt krav til materialer og udførelse.

Som i forslagsfasen skal der koordineres mellem mange interessenter. Det er vigtigt, at beslutninger fra forslagsfasen og myndighedsprojektfasen  bliver

kommunikeret klart og tydelig, så der ikke er tvivl om, hvilke beslutninger, der er gældende og betydningsfulde for projektet. Der er behov for planlægning, styring og koordinering.

Du får projektledelse og projektstyring, som sikrer, at alle arbejder i samme retning med henblik på at udarbejde et klart og entydigt udbudsmateriale til indhentning af tilbud ved entreprenører.

Du får rådgivning om udbudsform samt indhentning af tilbud og kontrahering med entreprenører.