Byggerådgivning
fra idé til aflevering

  • Uvildig byggerådgivning til private, erhverv og offentlige bygherrer
  • Projektledelse og projektstyring af dit byggeri
  • Høj faglighed, engagement og drivkraft
  • Overblik og tryghed fra start til slut

Kontakt mig og få en uforpligtende snak om dit kommende byggeri.

Troels Ejner Lorenzen
Byggerådgiver / Indehaver

Én engageret byggerådgiver som din nærmeste partner

Du får professionel og engageret byggerådgivning, så dit byggeri kan realiseres til den rigtige kvalitet, tid og pris. Byggeriet planlægges, styres og ledes med høj faglighed i alle byggeriets faser. Du får én uvildig byggerådgiver, som udelukkende varetager dine interesser under hele projektforløbet.

Processen starter her

Idé og program

Idé-og programfasen er den første bearbejdning af idéer, tanker, behov og forventninger til byggeriets realisering.

Forslag

Forudsætningerne fra idéoplægget og byggeprogrammet analyseres, bearbejdes og bliver til konkrete indretningsforslag, arkitektoniske hovedanslag, materialeforslag mv.

Myndighedsprojekt

Den indledende dialog med myndighederne fra de foregående faser bearbejdes med henblik at få en byggetilladelse.

Udbudsprojekt

Udbudsprojektet fastlægger opgaven klart og i en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for udbud, kontrahering og udførelse.

Udførelse

Byggelederen forestår den økonomiske og tidsmæssige styring af byggeriets udførelse, herunder koordinering af fagtilsyn samt koordinering og afklaring mellem alle interessenter.