Idé og program

Idéoplægget er den første bearbejdning af dine idéer, tanker, forventninger og behov ift. byggeriets realisering.

Byggeprogrammet er en sammenfatning af dine krav og ønsker til byggeriet. Her defineres de overordnede rammer for projektet.

Du får engageret rådgivning og sparring med udgangspunkt i dine ønsker, behov og krav til byggeriet.

Du får skitseforslag og byggeprogram samt budgetter og projekttidsplan for realisering af dit byggeri.

Opgaven ledes og styres med høj faglighed, og det rigtige team af rådgivere sammensættes ud fra byggeriets type og kompleksitet.